Loading...

Senin, 14 Februari 2011

Program Studi STAI-PTDII

Agus Amin, S.S., Lc., MA
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Abd. Jalil, S.S., Lc., MA
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam


H. Ace Toyib Bachtiar, SE., MM
Ketua Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

close
close